งานการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมเศษฐกิจดิจิทัล ในงาน Asia IoT Business Platform Driving Digitalisation Ecosystems in Thailand

งานการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการของ #สำนักงานส่งเสริมเศษฐกิจดิจิทัล ในงาน Asia IoT Business Platform Driving Digitalisation Ecosystems in Thailand จัดขึ้นที่โรงแรม InterContinental Bangkok Hotel ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562

จัดทำโดย KSR Advisory Co.,Ltd.