, , , ,

การสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ในงานสัมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

บริษัท KSR Advisory Co.Ltd ได้มีโอกาสมาทำแบบสอบถามกลุ่มลูกสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกลุ่มลูกค้าของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร